|   english  |
 
начало | проекти
 Идеен проект Железопътна инфраструктура Дунав мост 2

Изготвяне на Технически проект на прилежащата железопътна инфраструктура към Дунав мост 2.

Проект за подноваване на ж.п. линия в участъка г Своге - г.Бов по Път 1, Път 2, км 33+070 до км 41+950.

Проект за механизирано подновяване на ж.п. линия в участъка г.Тракия - г. Скутаре от км 6+770 до км 17+205. Проект за заздравяване на слабо зем. Платно от км 9+300 до км 9+600

Работен проект: Ремонт на железният път с частична смяна на елементи от горното строене с отводнителни мероприятия в междугарието г.Батановци- г.Радомир, Път 1 и 2 от км 40+621 до км 47+310 по V жп линия

Проект за подноваване на ж.п. линия в участъка г.Бов по Път 1, Път 2, км 41+900 до км 42+800

Постоянен репераж Мездра изток - Струпец - Роман Път 1и Път 2 от км 89+189 до км 105+796.

Проект за оптимизиране разположението на уравнителни прибори на мост на км 92+011 по Път 1и 2 в междугарието Мездра изток - Струпец

Идеен и работен проект на коловозна връзка от Обезводнителна инсталация на Сяроочиствастващата инсталация към съществуващотото коловозно развитие в "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Проект за укрепване на свлачище в Община Брезник- Душинци по път IV 60518 км 14+300.

Изграждане на постоянен репераж в междугарието г.Роман - г. Кунино Път 1 от км 108+598 до км 117+711

Проект за укрепване на свлачище в Община Борован - с. Борован.

Работен проект селскостопански път с Борован- м.Могилата, L=7.900 km

Проект за укрепване на свлачище в Община Радомир - с.Житуша път IV 62313 км 1+980.

Работен проект :Нов железопътен коловоз към северна индустриална зона -II част, гара Филипово.

Проект за укрепване на свлачище в ОбщинаРадомир - с.Голяма Фуча път IV 60207 км 4+300.

Всички права запазени. © 2004 СД "ЕКИП 2000 - КОТОВ и сие".