|   english  |
 
начало | за нас
 ЛИЦЕНЗИ

Заповед № И-210 от 12.07.1997 на Директора на "Железопътна инраструктура", на фирмата е дадена правоспособност да извършва дейноста шениране ри репериране на железния път в Република България.

Заповед № 300-2-64 от 12.02.2002 на Изпълнителния Директор на Агенция по Кадастъра, на фирмата е дадена правоспособност да извършва дейности по кадастъра в Република България.

 
ЧЛЕНУВА ВЪВ

Българска асоциация на консултантските фирми в железопътното строителство.(основател)

Специалистите от железопътния отдел на фирмата членуват в Националното сдружение-общество на инженерите по железен път

Удостоверение № 379 от 01.10.2001 за вписване в Регистъра на малките и средните предприятия - микро предприятие.

 
 
 
УСЛУГИ

Проекти за нови, както и проекти за ремонт съществуващи железопътни линии и гари.

Шениране и репериране на железопътни линии, гари и прилежащите им съоръжения.

Проектиране на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации.Рехабилитация на пътни обекти.

Проекти за укрепване на слаби места и свлачища в пътната и железопътна инфраструктура.

Изготвяне на проекти и строителство на отводнителни съоръжения.

Геодезическо обслужване в областа на ниското и високото строителство. Инженерна геодезия.

Комплексни геодезически задачи.

Компютърна обработка и CAD системи. Цифрови модели.

Обучение на кадри, специалисти.

Изготвяне на тръжни документи

Доставка на материали свързани със железопътното строителство.

Консултантска дейност.  

Всички права запазени. © 2004 СД "ЕКИП 2000 - КОТОВ и сие".